این مجسمه زیبا در جوار زاینده رود و عظمت پل از غریبی شکوه می کند!بشنو از نی

+ نوشته شده در  سی و یکم شهریور 1386ساعت 3:23  توسط مجید شريفي  | 

 

 

 

 

 یک غزل نایاب ، منسوب به حضرت حافظ:

 

دلبرجانان من برده دل وجان من

 

برده دل وجان من دلبرجانان من

 

ازلب جانان من زنده شود جان من

 

زنده شود جان من از لب جانان من

 

روضه رضوان من خاک سر کوی دوست

 

خاک سرکوی دوست روضه رضوان من

 

این دل حیران من واله وشیدای توست

 

واله وشیدای توست این دل حیران من

 

سروگلستان من قامت دلجوی توست

 

قامت دلجوی توست سرو گلستان من

 

حافظ خوشخوان من نقد کمال غیاث

 

نقد کمال غیاث حافظ خوشخوان من

 

                                                             " به نقل از یک کتاب قدیمی"

+ نوشته شده در  بیست و هفتم شهریور 1386ساعت 23:46  توسط مجید شريفي  | 

 

چون نیست زهرچه هست جز باد بدست   

   

چون هست به هرچه هست نقصان وشکست

 

انگار که هر چه هست ، در عالم  نیست   

 

  پنـــــــدارکه هرچه نیـســت درعالم هست !

 

 

 

این قافله عمر عجب می گذرد؟

 

دریاب دمی که با طرب می گذرد

 

ساقی غم فردای حریفان چه خوری؟

 

پیش آرپیاله را که شب می گذرد

 

 

آنانکه محیط فضل و آداب شدند

 

در جمع کمال شمع اصحاب شدند

 

ره زین شب تاریک نبردند به روز

 

خواندند فسانه ای و در خواب شدند

 

 

از آمدنم نبود گردون را سود

 

وز رفتن من جلال و جاهش نفزود

 

وز هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود

 

کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود

 

 

از آمدن و رفتن ما سودی کو؟

 

از تافته وجود ما پودی کو؟

 

در چنبر چرخ جان چندین پاکان

 

میسوزد و خاک می شود دودی کو؟

 

 

 

هنگام سپیده دم خروس سحری

 

دانی که چرا همی کند نوحه گری؟

 

یعنی که نمودند در آئینه صبح

 

کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری

 

 

چون ابر به نوروز رخ لاله بشست

 

برخیز و به جام باده کن عزم درست

 

کاین سبزه که امروز تماشاگه توست

 

فردا همه از خاک تو بر خواهد رست

 

 

من بی می ناب زیستن نتوانم

 

بی باده کشید بار تن نتوانم

 

من کشته آن دمم که ساقی گوید

 

یک جام دگر بگیر و من نتوانم

 

 

ابر آمد و زار بر سر سبزه گریست

 

بی باده گلرنگ نمی باید زیست

 

این سبزه که امروز تماشاگه ماست

 

تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست؟

 

 

 

+ نوشته شده در  بیست و ششم شهریور 1386ساعت 2:16  توسط مجید شريفي  |